MOJA WODA II - NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lipca 2021 r. zakończono nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda".

 

UWAGA!

Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-puap, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 10 czerwca 2021 r., pozostają bez rozpatrzenia. 


 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 22.03.2021 wznowienie naboru wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

 grafika moja woda na www

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 2.700.000 zł.   

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od dn. 22.03.2021 roku, poprzez:

  • portal beneficjenta

oraz równolegle dodatkowo

  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/(nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny, który dostępny jest w menu po lewej stronie. W celu wypełnienia wniosku należy zapisać go na dysku komputera. Otwarcie wniosku bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
(godziny pracy 8:00 - 15:30)

 

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://www.wfosigw.lodz.pl

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia, że realizacja przedsięwzięcia  musi być zgodna z przepisami prawa i przed przystąpieniem do realizacji swojej inwestycji trzeba posiadać właściwe decyzje administracyjne. W związku z powyższym należy uzyskać informację od odpowiedniego organu nadzoru budowlanego (starostwo powiatowe / urząd miasta) oraz od Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w zakresie konieczności uzyskania takich decyzji dla danej inwestycji aby przedstawić je Funduszowi przy rozliczaniu dotacji.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” można kierować pod poniższe numery telefonów:

  • 42 20 71 480
  • 42 66 34 159
  • 42 66 34 194

lub mailowo na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

 

Załączniki:

 

Dokumenty archiwalne dot. naboru wniosków z 2020 r. dla zadań w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"