Rada Nadzorcza

 • Grzegorz Mroczek - Przewodniczący RN

 • Paweł Sałek - Wiceprzewodniczący RN

 • Dominik Gabrysiak - Członek RN

 • Dariusz Pieniak- Członek RN

 • Olgierd Górecki - Członek RN

Zarząd

 • Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

 • Anna Górczyńska - Zastępca Prezesa Zarządu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi

 • Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk - Dyrektor Biura
 • Dominika Jeżewska - Zajdel - Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami

Zespoły

 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
 • Zespół ds. Realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Marta Milejska - p.o. Kierownika Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

Krzysztof Pilich - p.o. Kierownika Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Karolina Rzetelska - p.o. Kierownika Zespołu

 • Zespół Realizacji Umów

Agnieszka Podstolska - p.o. Kierownika Zespołu

 • Zespół Promocji
 • Zespół ds. Projektów Unijnych i Klienta Indywidualnego

Jan Sztaudynger - p.o. Kierownika Zespołu, Rzecznik ds. Etyki

 • Wieloosobowe Stanowisko Doradców Energetycznych
 • Zespół ds. Planowania, Analiz i Windykacji

Dorota Linowiecka - p.o. Kierownika Zespołu

 • Zespół Organizacyjno - Administracyjny
 • Zespół Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kraus - Główny Księgowy

 • Stanowisko ds. BHP
 • Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania

Marzena Ciechulska