Od 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118 prowadzona jest edukacja ekologiczna poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego. Założeniem warsztatów realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi w zakresie edukacji ekologicznej jest przekonanie, że budowanie świadomości ekologicznej jest procesem, który powinien być rozłożony na lata. Dlatego ważne jest, aby zajęcia z edukacji ekologicznej były realizowane wśród dzieci i młodzieży nie tylko na lekcji, ale również w instytucji, która wspiera inicjatywy służące ochronie środowiska.

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 zajęcia prowadzone są obecnie w formie warsztatów on-line.

Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do skorzystania z naszej oferty.

Zajęcia są bezpłatne!