Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. Nasze Ekologiczne Pracownie”

WFOŚiGW w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu Konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie" – edycja 2022. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie, znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

W związku z ogłoszonym naborem w Konkursie pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, w załączeniu przedstawiamy aktualny interaktywny formularz wniosku PDF.

WFOSiGW teraz eko visual