Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż zgodnie z obowiązującymi "Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi" wnioski państwowych jednostek budżetowych Fundusz przyjmuje:

  • w terminie do dnia 31.03.2024 r. - dotyczy wniosków na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2025, 

  • w terminie do dnia 30.04.2024 r. - dotyczy wniosków o przekazanie środków w roku 2024. Niemniej jednak zwracamy się z prośbą, by wnioski te były składane możliwie jak najwcześniej, co pozwoli na szybsze ich rozpatrzenie i wypłatę środków, a co za tym idzie przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez Państwa zadań.

Do pobrania: