Od 2016 r. Fundusz realizuje swoje zadania statutowe/ustawowe w siedzibie zlokalizowanej przy ul. Dubois 118 w Łodzi. Czterokondygnacyjny, nowoczesny biurowiec zaprojektowano z wykorzystaniem instalacji proekologicznych, opartych między innymi o odnawialne źródła energii. W chwili oddania do użytkowania był to pierwszy tego typu budynek użyteczności publicznej w Łodzi.
 

Obiekt jest wyposażony w:

 • instalację solarną – kolektory słoneczne usytuowane w pobliżu budynku, przetwarzające energię słoneczną na cieplną, służącą do podgrzewania wody użytkowej. Podgrzana woda gromadzona jest w izolowanym termicznie zasobniku;
 • instalację grzewczo-chłodzącą ze zmiennym przepływem czynnika (VRF), pracującą w oparciu o dolne źródło ciepła (17 odwiertów o głębokości 100 m), wykorzystujące ciepło lub chłód ziemi; nośnikiem ciepła/chłodu jest glikol cyrkulujący w usytuowanych w odwiertach rurociągach, które zbiegają się w studni zbiorczej, skąd glikol poprzez system pomp i rurociągów transportowany jest na kolejne kondygnacje budynku do jednostek zewnętrznych i wymienników glikolowo – freonowych (freon to nazwa umowna, w rzeczywistości jest to czynnik R410A). Dolne źródło ciepła służy zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania budynku;
 • instalację fotowoltaiczną − ogniwa fotowoltaiczne, umieszczone na dachu oraz w południowej fasadzie budynku, pobierające energię słoneczną, która przetwarzana jest na energię elektryczną. Budynek jest zasilany w energię elektryczną z dystrybucyjnej sieci miejskiej, jak również z własnego mikroźródła w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznej (moc teoretyczna 45 kWp). Otoczenie budynku oświetlone jest m.in. lampami autonomicznymi ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi. Wytwarzanie energii elektrycznej we własnym mikroźródle pozwala zaoszczędzić na kosztach energii do kilkunastu tysięcy zł w skali roku;
 • instalację wentylacyjną. Wentylacja części pomieszczeń odbywa się za pomocą uzdatnionego powietrza, przygotowanego wstępnie w poziomym wymienniku  gruntowym, wykorzystującym ciepło lub chłód ziemi, z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego (rekuperacja w wymiennikach krzyżowych). Powietrze zostaje wstępnie ogrzane lub schłodzone przed wlotem do centrali wentylacyjnej, generując wymierne oszczędności energii elektrycznej.
 • na terenie posesji znajdują się miejsca segregacji odpadów;
 • w budynku mieszczą się: sala pokazowo-edukacyjna połączona z konferencyjną, które są wykorzystywane do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej;
 • w otoczeniu budynku urządzono ścieżki edukacyjne służące propagowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska.
 • IMG_5065
 • IMG_5069
 • IMG_5070
 • IMG_5071
 • IMG_5075
 • IMG_5077
 • s1
 • s10
 • s11
 • s12
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • s6
 • s7
 • s8
 • s9
 • zima_1
 • zima_2
 • zima_3
 • zima_4
 • zima_5
 • zima_8