Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z zasadami oceny i akceptacji zabezpieczeń obowiązujących w WFOŚiGW w Łodzi. Pozwoli to na skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.

Do pobrania: