Nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020 -2024

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.   

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku od godz. 9.00, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu Beneficjenta.  W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Otwarcie wniosku bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe.  Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”), do:

           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
           ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
          
 (godziny pracy 8:00 - 15:30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://www.wfosigw.lodz.pl

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” można kierować pod poniższe numery telefonów:

  • 42 66 34 160
  • 42 66 34 159

lub mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki


Program Priorytetowy "Moja Woda" - wstrzymanie naboru wniosków

 

Informujemy, że z dniem 30 września br. (środa) zostaje wstrzymany elektroniczny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" składanych przez Portal Beneficjenta.

Wnioski złożone przez Portal Beneficjenta do dnia 30 września 2020 r. zostaną rozpatrzone pod warunkiem dostarczenia ich w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2020 r.

Dostarczenie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji. Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta musi być identyczny z wersją papierową złożoną w WFOŚiGW w tym posiadać taką samą sumę kontrolną (kod znajdujący się w górnej części formularza), jednakową na każdej stronie wniosku.