Program priorytetowy - wykonanie oczyszczalni ścieków 2019 - NABÓR ZAKOŃCZONY

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków - 2019 NABÓR ZAKOŃCZONY

Nazwa programu:  Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2019

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych Zadania

Załączniki

 

Program priorytetowy - usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019 - NABÓR ZAKOŃCZONY

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 2019 - NABÓR ZAKOŃCZONY

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020.

Cel zadania:  Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.

Okres wdrażania: 2019

Pula środków do rozdysponowania: 600.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych Zadania.

Informacja o wydłużeniu terminu zawierania umów obejmujących dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie

WFOŚiGW w Łodzi informuje w ramach Programu „Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w latach 2019-2020” termin zawierania umów dotacji pomiędzy Beneficjentem a Funduszem obejmujących dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie został wydłużony do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki