NABÓR WSTRZYMANY


NABÓR WNIOSKÓW  29.01.2024 r. – 29.03.2024 r. – lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  2 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane  wnioski wypełnione elektronicznie i przesłane do Funduszu od dnia 29.01.2024 poprzez:

  • Portal Beneficjenta

oraz równolegle

  • w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.lodz.pl/
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta.
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w formie papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118

93-465 Łódź

Załączniki

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony lub wstrzymany, o czym zostaną  Państwo informowani poprzez stronę internetową: www.wfosigw.lodz.pl

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pod nr telefonu 42 207 14 80