W dniu 24.02.2021 r. nastąpiła zmian Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W związku ze zmianą wielkości wskaźników Gg i Pp większa ilości gmin i powiatów kwalifikować się może do otrzymania  niższego oprocentowanie na realizację zadań proekologicznych. 

Poniżej wykaz gmin i powiatów mogących uzyskać niższe oprocentowanie , o którym mowa w § 8 ust. 6 i 7.