Światowy Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania ekologiczna kończąca Tydzień Zrównoważonego Transportu.
Dziś szczególnie zachęca się mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu i komunikacji zbiorowej.
Na podstawie wyliczeń, przewiezienie tej samej liczby osób samochodami wymaga 4 i pół raza więcej przestrzeni niż autobusami, 9 razy więcej niż rowerami i 11 razy więcej niż tramwajami.
Kampania ma także uświadamiać społeczeństwo o zgubnych dla środowiska skutkach korzystania z samochodów. Nadmierna liczba aut degraduje przestrzenie miejskie, a przeciętny Europejczyk żyje o 9 miesięcy krócej z powodu zanieczyszczeń powietrza.