Zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

qwadrat magister doktor zer

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 • Ekologiczny magister
 • Ekologiczny doktor

Do konkursu mogą przystąpić:

 • Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
 • Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):

a)  nauki społeczne,

b)  nauki ścisłe i przyrodnicze,

c)  nauki inżynieryjno-techniczne,

d)  nauki rolnicze.

Zgłoszeniu do konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):

 • ograniczanie niskiej emisji,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • gospodarka odpadami,
 • zieleń miejska,
 • ochrona i zarządzanie wodami,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
 • finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.

Pula środków przeznaczona na nagrody w konkursie wynosi 78 000,00 zł:

 • w kategorii "Ekologiczny magister" - przewiduje się 6 nagród po 7 000,00 zł,
 • w kategorii "Ekologiczny doktor" - przewiduje się 3 nagrody po 12 000,00 zł.

Kartę zgłoszenia uczestnika wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs  „Ekologiczny magister i doktor” – 2022 r. w nieprzekraczalnym terminie do 9.11.2022 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu. 

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Zespół Promocji:

Alicja Miśkiewicz, tel. 42 663 41 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki