Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”
 

Wnioski można składać od dnia 27.04.2020 r. do 15.05.2020 r. w jeden z dwóch wskazanych w Regulaminie sposobów. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Załączniki