Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.„Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Wnioski można składać od dnia 03.06.2024 r. do 21.06.2024 r. w jeden z dwóch wskazanych w Regulaminie sposobów. Wnioski złożone przed jak i po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz należy pobrać ze strony internetowej Funduszu, zapisać na dysku i uzupełnić. Następnie za pomocą skrzynki podawczej pdf, znajdującej się na Portalu Beneficjenta, należy przesłać do Wojewódzkiego Funduszu wersję elektroniczną wypełnionego wniosku (PDF) – dotyczy wszystkich Beneficjentów.

Aby wysłać wypełniony formularz PDF należy najpierw dodać go do skrzynki za pomocą "Dodaj plik" i za pomocą przycisku „Przeglądaj” należy wybrać wypełniony wniosek z komputera, a następnie wybrać w Opcjach "Wyślij"
(po prawidłowym wysłaniu status pliku pdf zmieni się na "wysłany").

Dodatkowo należy wniosek wydrukować, podpisać i przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi w terminie zgodnym z Regulaminem Konkursu.

Przypominamy, iż załączniki:

  • Dane dotyczące pomocy publicznej;
  • Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy

dotyczą jedynie tych Wnioskodawców, dla których zweryfikowany formularz w punkcie „G” wskazał konieczność dołączenia tych załączników. W przypadku podświetlania pola na kolor szary, załącznik nie jest wymagany.

Prosimy, aby przystępując do wypełnienia nowego wniosku, jego uzupełnianie rozpoczynać od wypełnienia pustego formularza, a punkty uzupełniać zgodnie z kolejnością ich numeracji. Nie zaleca się do zmiany raz wybranego bloku tematycznego. W celu wypełnienia kolejnego wniosku dla innego bloku, bądź placówki, uzupełnianie należy rozpocząć od początku.

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania:

Przypominamy, iż załączniki Dane dotyczące pomocy publicznej, oraz Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy dostępne są w zakładce Formularze wniosków.

powrót do szkoły