Zmiana Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza,
że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej:
„Program”).

Link do treści ogłoszenia