"Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań" - to tytuł tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 20-22 listopada w odbywał się w Katowicach. To największe wydarzenie w Europie dedykowane sektorowi MŚP. Rokrocznie spotykają się tu przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, kultury i otoczenia biznesu. To także wydarzenie, w którym aktywny udział biorą Doradcy Energetyczni reprezentujący Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający wspólnie w ramach projektu Doradztwa Energetycznego. Nie mogło wśród nich zabraknąć zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi.

 

Przez dwa dni Katowice były miastem, w którym gdzie biło serce biznesu. 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to w sumie ponad sto różnych wydarzeń,  wśród nich: debaty i dyskusje z udziałem reprezentantów Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych oraz spotkania B2B z firmami z Chin i Europy. Program kongresu wypełniały panele dyskusyjne, debaty zorganizowane wokół ośmiu ścieżek tematycznych: Face the Challenge, Firma to ludzie, Start–upy i innowacje, Prawo i podatki, Finanse i inwestycje, Marketing i sprzedaż, Smart City dla biznesu, Global Business Meeting.

 

Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspólnie z kolegami z innych województw, podczas spotkań z przedsiębiorcami poruszali zagadnienia związane z szeroko pojętą efektywnością energetyczną. Mówili między innymi o tym, jak w dobie rosnących cen wszystkich nośników energii ważna jest efektywność energetyczna przedsiębiorstw, jak ważnym narzędziem na drodze do zwiększania efektywności energetycznej każdego przedsiębiorstwa powinny być inwestycje w odnawialne źródła energii. Przedsiębiorcy z roku na rok coraz chętniej sięgają po możliwości jakie pojawiają się w tym zakresie, ale także szukają preferencyjnego finansowego wsparcia. I z taką ofertą naprzeciw potrzebom m.in. sektora MŚP wychodzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Funduszami Wojewódzkimi. Doradcy Energetyczni informowali o możliwościach pozyskania wsparcia z programów Czyste Powietrze, Mój Prąd, czy Moje Ciepło. Uczestnicy kongresu chętnie korzystali z dostępności Doradców Energetycznych pytając o konkretne rozwiązania dotyczące wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji, wykorzystania OZE w ramach własnych przedsiębiorstw. 

Kolejny kongres za rok.

(siem)

1a pop   2pop   3pop

5pop   6pop   7pop

8pop  9pop