Informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym „EkoLatarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – III edycja” w związku ze złożeniem aplikacji wyczerpujących wielkość środków zaplanowanych w budżecie programu, co jest zgodne z zasadami tego programu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi nr 147/XI/2023  dnia 29.11.2023 r.