Informujemy, że z dniem 29.02.2024 roku zgodnie z postanowieniem NFOŚiGW zostanie zakończony  elektroniczny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" składanych przez Portal Beneficjenta.

Ostateczny termin na dostarczenie wersji papierowej wniosku do WFOŚiGW w Łodzi, który wcześniej został  przesłany w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta upływa w dniu 15.03.2024 r.

Dostarczenie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do  rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji. Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta musi być identyczny z wersją papierową złożoną w WFOŚiGW w tym posiadać taką samą sumę kontrolną (kod znajdujący się w górnej części formularza), jednakową  na każdej stronie wniosku.