Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Prosimy o rozwagę i podejmowanie decyzji bez pośpiechu.
W sprawie programu Czyste Powietrze i zasad uzyskania dofinansowania zapraszamy do gminnych punktów konsultacyjnych lub bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118 w Łodzi, tel: ☎️42 663 41 00).