Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z uwagi na przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Programu, z dniem 30.01.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych”.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

W przypadku wznowienia naboru wniosków stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.