WFOŚiGW w Łodzi informuje, że z dniem 03.01.2024 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na podstawie obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”

Informujemy również, że w roku bieżącym wnioski od Państwowych Jednostek Budżetowych będą przyjmowane:

  • do 31.03.2024 r. – wnioski o ustalenie wysokości rezerwy celowej na rok 2025;
  • do 30.04.2024 r. – wnioski na realizację zadań uzgodnionych na rok 2024;

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych przyjmowane będą jedynie w ramach Programu Priorytetowego „EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności – II edycja”.  Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 19.02.2024 r. do dnia 29.03.2024 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie programu.