Wznowienie naboru wniosków dotyczących przekazania środków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na kolejny rok na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej.

Wznawia się nabór wniosków dotyczących przekazania środków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na kolejny rok na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej, składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe. Termin naboru ustala się na okres od dnia 30.03.2022 r. do dnia 08.04.2022 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi "Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi" wnioski państwowych jednostek budżetowych Fundusz przyjmuje:

  • w terminie do dnia 28.02.2022 r. - dotyczy wniosków na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2023, 
  • w terminie do dnia 30.04.2022 r. - dotyczy wniosków o przekazanie środków w roku 2022. Niemniej jednak zwracamy się z prośbą, by wnioski te były składane możliwie jak najwcześniej, co pozwoli na szybsze ich rozpatrzenie i wypłatę środków, a co za tym idzie przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez Państwa zadań.

Do pobrania: