INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO.

Informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. 42 66-34-145 lub adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Interesantów, Wnioskodawców, Beneficjentów, Kontrahentów, w celu podjęcia działań niezbędnych m.in. do:
  a) udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję,
  b) rozpatrzenia Państwa  wniosków,
  c) zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania,
  d) realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną.
 4. Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest odpowiednio:
  - dla a) art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  - dla b), c) i d) art. 6 ust. 1 pkt b RODO (podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, której Państwo jesteście stroną).
 5. W przypadku udzielanego dofinansowania przetwarzanie trwa do czasu zakończenia realizacji dofinansowanego zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów. W pozostałych przypadkach zgodnie z okresem archiwizowania poszczególnej kategorii dokumentów określonym w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym.
 6. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 7. Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania treści swoich danych,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych,
  e) usunięcia danych,
  f) prawo do przenoszenia swoich danych.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie i nie buduje się żadnych Państwa profili.
 9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz urządzeń, ochrona mienia).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji POIiŚ