Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest samorządową osobą prawną powołaną w drodze ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). 

W dniu 22 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Do pobrania:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 listopad 2021 11:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 listopad 2021 11:44 Administrator