Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi posiada akcje lub udziały m.in. w niżej wymienionych Spółkach.

Stan na kwiecień 2023r.

Dane szczegółowe:

NAZWA

 EKO-REGION SP. Z O.O.

ADRES

 UL. BAWEŁNIANA 18, 97-400 BEŁCHATÓW
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 80 611 600,00 zł
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 • ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH,
 • SELEKTYWNA ZBIÓRKA OGÓLNODOSTĘPNA,
 • SELEKTYWNA ZBIÓRKA PRZYDOMOWA,
 • ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNYCH W RAMACH KONKURSÓW SZKOLNYCH,
 • ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
 • ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH,
 • PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH,
 • EKSPLOATACJA SKŁADOWISK ODPADÓW,
 • REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW,
 • LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK,
 • ROZDRABNIANIE ODPADÓW,
 • NISZCZENIE DOKUMENTÓW
UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE  ZAKŁADOWYM

9,90%

KONTAKT  www.eko-region.pl

NAZWA

 GEOTERMIA MAZOWIECKA SA

ADRES

 UL. SPÓŁDZIELCZA 9A, 96-320 MSZCZONÓW
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 15 104 339,00 zł
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 • WYKONYWANIE OCEN ZASOBÓW WÓD GEOTERMALNYCH NA DANYM TERENIE,
 • WYKONYWANIE PROJEKTÓW WIERCEŃ GEOTERMALNYCH,
 • WYKONYWANIE BILANSÓW CIEPLNYCH GMIN, MIAST, POWIATÓW ITP.,
 • PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY ZAKŁADÓW GEOTERMALNYCH,
 • PROJEKTOWANIE INSTALACJI TECHNOLOGII CIEPLNYCH Z WYKORZYSTANIEM POMP CIEPŁA,
 • PRZYGOTOWANIE MONTAŻY FINANSOWYCH INWESTYCJI GEOTERMALNYCH I INNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIE ODNAWIALNE
UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM 11,92%
KONTAKT  www.geotermia.com.pl

NAZWA

 GEOTERMIA UNIEJÓW imienia Stanisława Olasa SP. Z O.O.

ADRES

 UL. KOŚCIELNICKA 44, 99-210 UNIEJÓW
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 11 519 000,00 zł
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 • ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ MIASTA UNIEJÓW,
 • DZIAŁANIA USŁUGOWE, INWESTYCYJNE, PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM WÓD GEOTERMALNYCH,
 • WYKORZYSTANIE WÓD GEOTERMALNYCH W ENERGETYCE, LECZNICTWIE I REKREACJI,
 • DORADZTWO O MOŻLIWOŚCIACH FINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO I WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM 34,73%
KONTAKT  www.geotermia-uniejow.pl

NAZWA

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ ŁOWICZ SP. Z O.O. 

ADRES

 UL. KALISKA 22, 99-400 ŁOWICZ
WYSOKOŚĆ KAPIŁAU ZAKŁADOWEGO 8 079 000,00 zł
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 • PRODUKCJA ORAZ DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY),
 • ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYNAJMU ŚRODKÓW TRANSPORTU NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM 51,02%
KONTAKT

 www.zeclowicz.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 09:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 13:35 Waldemar Snelewski