W nawiązaniu do ogłoszonego Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” informujemy, iż termin naboru wniosków uległ zmianie. Aktualny termin naboru określono od dnia 26.04.2021 r. do 14.05.2021 r. w trybie wskazanym w Regulaminie. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej oraz w Portalu Beneficjenta. Informujemy, że o dostęp do Portalu Beneficjenta ubiega się przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego lub organu prowadzącego Placówkę.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania: