WFOŚiGW w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu Konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie, znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

 

kod9

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Załączniki