WFOŚiGW w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.
 

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów!

Załączniki