W nawiązaniu do ogłoszonego Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” informujemy, iż termin naboru wniosków uległ zmianie. Aktualny termin naboru określono od dnia 01.06.2020 r. do 19.06.2020 r. w trybie wskazanym w Regulaminie.
 

Aktualny termin naboru określono od dnia 01.06.2020 r. do 19.06.2020 r. w trybie wskazanym w Regulaminie. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Załączniki