W nawiązaniu do ogłoszonego Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” informujemy, iż termin naboru wniosków uległ zmianie. Aktualny termin naboru określono od dnia 18.05.2020 r. do 05.06.2020 r. Zmianie uległ również tryb składania wniosków wskazany w Regulaminie.

Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie, jak i w trybie niegodnym z Regulaminem, nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Załączniki