Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

NABÓR ZAKOŃCZONY 17.08.2022 R.

NABÓR WNIOSKÓW 08.08.2022 r. – 31.08.2022 r.  lub do wyczerpania środków.

 

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania:  300.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000 zł.

 Do pobrania:


 Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne

 

NABÓR ZAKOŃCZONY 31.08.2022 R

 NABÓR WNIOSKÓW 08.08.2022 r. – 31.08.2022 r.  lub do wyczerpania środków.

 

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok.

Cel zadania: Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Pula środków do rozdysponowania:  300.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4.000 zł

Do pobrania:


Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

  

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

NABÓR WNIOSKÓW 07.02.2022 r. – 31.03.2022 r.   - lub do wyczerpania środków

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

Pula środków do rozdysponowania:  500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Do pobrania: