Nazwa programu: Program priorytetowy ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Cel zadania: wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Okres wdrażania:  w latach 2018-2021

Pula środków do rozdysponowania: 11.227.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Załączniki