Maj jest miesiącem, który obfituje w różnego rodzaju święta ekologiczne, a jednym z nich jest obchodzony corocznie Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity).

W dniu 21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na funkcjonowanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak również podkreślenie zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz zwierząt, które uważa się za cenne, czyli znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, a zagrożone wyginięciem.

W dniu 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, którego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów.

W dniu 15 maja obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki, które już na trwałe wpisane jest w polską tradycję ekologiczną. Ten skromny, ale niezwykle wdzięczny kwiatek, rosnący dziko w zaroślach, lasach, nad niewielkimi ciekami wodnymi najczęściej występuje w kolorze niebieskim.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (World Migratory Bird Day) obchodzony jest dwa razy w roku - zawsze w drugą sobotę maja i drugą sobotę października, czyli w tym  roku 8 maja oraz 9 października.

W dniu 11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA (ang. World non-waste Day), którego celem jest szerzenie edukacji na temat prawidłowych zasad segregowania śmieci uświadomienie, że nasze odpady to wartościowe surowce wtórne.

Mało kto z nas wie, że 3 maja obchodzimy nie tylko święto państwowe rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. ustanowione w 1919 r. i ponownie 1990 r., ale również w tym dniu obchodzimy święto ekologiczne, a mianowicie Dzień bez Komputera (ang. Shutdown Day).

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony 25 kwietnia, został zainicjowany w 1995 r. przez Ligę Niedosłyszących (The League for the Hard of Hearing). W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku.

W dniu 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasięgu globalnym, 200 milionów ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.