Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że dnia 23.02.2023 r. o godzinie 15.30 kończy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.