2 mln złotych - tyle otrzymają strażacy ochotnicy z woj. łódzkiego na zakup sprzętu i wyposażenia swoich jednostek. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 81 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach  Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych.
Dziś w Komendzie Powiatowej PSP w Sieradzu prezes WFOŚiGW w Łodzi podpisywał umowy ze jednostkami z powiatów: poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.  W uroczystości uczestniczyli również z-ca Komendanta Woj. PSP w Łodzi  - st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz oraz Komendanci Powiatowi PSP w Sieradzu - st. bryg. Radosław Jadwiszczak i st. bryg. Jacek Witkowski.


W  ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW w Warszawie "Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych” w zakresie  „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", jednostki OSP z terenu województwa łódzkiego mogły starać się o otrzymanie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, max. 25 tys. zł.  Na realizację  ww. programu Zarząd określił budżet w wysokości 2 mln zł.  Do dofinasowania zgodnie z zapisami regulaminu naboru i oceny wniosków zakwalifikowano się 81 wniosków.

Jednakże, w związku dużym zainteresowaniem wnioskodawców uczestnictwem w Programie Zarząd Funduszu zwiększył  budżet o kwotę 3 mln zł tj. do kwoty łącznej wynoszącej 5 mln zł.  Zwiększenie puli środków do tej wysokości umożliwi  łącznie około 207  jednostkom ochotniczych straży pożarnych otrzymanie wsparcia  na zakup, tak niezbędnego,  sprzętu i wyposażenia.

Pełna lista jednostek OSP, które uzyskają wsparcie w ramach Programu zostanie opublikowana po zakończeniu oceny wszystkich wniosków, zakwalifikowanych do objęcia dofinasowaniem w ramach zwiększonej puli  środków.