Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Wojciech Miedzianowski podpisał dziś z przedstawicielami samorządów pierwsze umowy  o dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego "EkoAuto - Łódzki rozwój elektromobilności". Dzięki programowi jednostki samorządu terytorialnego w województwie już niebawem wydadzą na elektromobilność 1.244.690,00 zł. Beneficjenci programu zakupią auta i stacje ładowania.

Celem programu "EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności" jest zmniejszenie w regionie łódzkim negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie emisji zanieczyszczeń, pochodzących z transportu.

W bieżącym roku, w ramach naboru Programu Priorytetowego "EkoAuto - Łódzki rozwój elektromobilności" dofinansowane zostaną wnioski złożone przez następujących Beneficjentów:

Powiat Piotrkowski - zakup auta

Gmina Opoczno - zakup auta

Powiat Wieluński - zakup auta oraz montaż punktu ładowania

Miasto Piotrków Trybunalski - zakup auta

Miasto Piotrków Trybunalski - zakup auta

Miasto Piotrków Trybunalski - zakup i montaż dwóch stacji ładowania

Gmina Głuchów - zakup auta

Gmina Głuchów - budowa stacji ładowania

Najwięcej na elektromobilność wyda Piotrków Trybunalski, najwyższe dofinasowanie  wniosku to 211.700,00 zł.

Dofinansowanie w Programie Priorytetowym "EkoAuto - Łódzki rozwój elektromobilności" można uzyskać  w formie pożyczki i dotacji, przy czym otrzymanie dotacji warunkuje zaciągnięcie pożyczki. Łączna kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania, jednak nie więcej niż 95.000,00 zł.

Według danych z końca kwietnia 2022 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 46 552 osobowe i użytkowe samochody z napędem elektrycznym. Przez pierwsze cztery miesiące bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o 7 768 sztuk, tj. o 44% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. „Elektryki” kupują przede wszystkim osoby prywatne i przedsiębiorcy.