Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego na szkolenie on-line: „Zasady rozliczenia dofinansowania". 
Szkolenie odbędzie się w termie 14.10.2021 r. godz. 14.00.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy mailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.10.2021 r.  do godziny 12.00  poprzez kalendarz szkoleń na stronie internetowej Funduszu.