Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w VII edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Oceny zgłoszonych do Konkursu rozpraw i prac dokonało, a następnie przedstawiło do zatwierdzenia powołane przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi Kolegium Konkursowe VII edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor” w następującym składzie:

 • dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński  prof. nadzw. PŁ - przedstawiciel Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • dr Agnieszka Wolańska-Kamińska - przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Magdalena Kalińska – Kula - przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania
 • Wiesława Szczawińska - przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi

 Laureaci w kategorii ekologiczny doktor:

 • Nagroda w wysokości 10 000,00 zł – Michał Rachalewski
 • Nagroda w wysokości 10 000,00 zł – Szymon Wójcik
 • Nagroda w wysokości 10 000,00 zł – Piotr Knysak

Laureaci w kategorii ekologiczny magister:

 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł – Małgorzata Ryba
 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł – Łukasz Bartos
 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł – Aleksandra Janiszewska
 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł – Przemysław Misztalski
 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł – Anna Nowak
 • Nagroda w wysokości 5 000,00 zł –Tomasz Stefaniak

Ogólna pula nagród to 60 000,00 zł.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.