Przejdź do treści

Wyniki Konkursu ,,Ekopracownia pod chmurką"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 20.11.2018 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Ekopracownia pod chmurką”. Wykaz laureatów, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 20.11.2018 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Ekopracownia pod chmurką”. Wykaz laureatów, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

Uprzejmie informujemy, iż warunkiem podpisania umowy dotacji niezbędne będzie dostarczenie do Funduszu, nie później niż do dnia 07.12.2018 r., pisma przewodniego wraz z następującymi załącznikami:

- harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania z aktualną datą sporządzenia - 2 egzemplarze,

- oświadczeniem o zapewnieniu pełnego zbilansowania kosztów zadania z aktualną datą sporządzenia,

- powołaniem Dyrektora placówki, w której zaplanowano realizację Zadania, jeśli stan formalny uległ zmianie na dzień składania dokumentów do umowy,

- dokumentami potwierdzającymi wybór osób reprezentujących Wnioskodawcę,

- Interpretacją indywidualną organu skarbowego w sprawie możliwości odliczania podatku VAT - jeśli została wydana.

Ponadto informujemy, iż wydłużono termin zakończenia zadania tj. osiągnięcia efektu rzeczowego do dnia 30.09.2019 r. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.

 

Załączniki

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.