Przejdź do treści

WFOŚiGW w Łodzi deklaruje pomoc pożyczkobiorcom w postaci zawieszenia spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami

W związku z ogłoszeniem, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz.U. poz. 491), na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi deklaruje pomoc pożyczkobiorcom w postaci zwieszenia spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych ze środków Funduszu na następujących warunkach:
  • na wniosek pożyczkobiorcy, istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy pożyczki obejmującego zmianę harmonogramu spłaty rat pożyczki i odsetek,
  • zawieszenie  spłaty  może dotyczyć do 6 następujących po sobie rat, należnych za okres od 1 kwietnia 2020 r do 30 września 2020 roku,
  • suma zawieszonych rat powiększy pozostałe raty pożyczki wraz z odsetkami, bez zmiany ostatecznego terminu spłaty całej pożyczki wraz z odsetkami,
  • zgodnych z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej ,
  • istnienia lub zapewnienia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, na warunkach uwzględniających pomoc udzieloną na podstawie wniosku. 

Z wnioskiem może wystąpić pożyczkobiorca, który nie zalega z zobowiązaniami wobec WFOŚiGW w Łodzi.

W przypadku uwzględnienia wniosku, Fundusz nie będzie pobierał opłaty za sporządzenie aneksu do umowy.

Uchwała nie dotyczy osób fizycznych, które uzyskały pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.