WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W oparciu o Ustawę PZP

powrót
20.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku.

Dokumenty do pobrania: