Przejdź do treści

VI edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

 • Ekologiczny magister
 • Ekologiczny doktor

Do Konkursu mogą przystąpić:

 • Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2018/2019, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
 • Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2018/2019 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):

 • nauki ekonomiczno-społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki techniczne,
 • nauki prawnicze.

Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):

 • ograniczanie niskiej emisji,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • gospodarka odpadami,
 • zieleń miejska,
 • ochrona i zarządzanie wodami,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
 • finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 60 000,00 zł.

 • w kategorii "Ekologiczny magister" - przewiduje się 6 nagród po 5 000,00 zł,
 • w kategorii "Ekologiczny doktor" - przewiduje się 3 nagrody po 10 000,00 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 25 października  2019 r. 

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:
Wiesława Szczawińska, tel. 42 663 41 12, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl

 

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.