Przejdź do treści

V edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w V edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

Ekologiczny magister
Ekologiczny doktor

Do Konkursu mogą przystąpić:

Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2017/2018 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Konkurs ogłaszany jest w następujących  podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):

nauki ekonomiczno-społeczne,
nauki przyrodnicze,
nauki techniczne,
nauki prawnicze.

Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):

ograniczenie niskiej emisji,
ochrona bioróżnorodności,
gospodarka odpadami,
zieleń miejska,
ochrona i zarządzanie wodami,
adaptacja do zmian klimatu,
gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.

 Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi 100 000,00 zł

w kategorii "Ekologiczny magister" - przewiduje się 12 nagród po 5 000,00 zł,
w kategorii "Ekologiczny doktor" - przewiduje się 4 nagrody po 10 000,00 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2018 r. .

Więcej informacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Wiesława Szczawińska, tel. 42 663 41 12, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.