Przejdź do treści

Uroczyste podsumowanie konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 r.

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi w 20017 roku. W siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118 spotkali się laureaci IV edycja Konkursu „EkoAktywni” oraz IV edycja Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”. Ogółem w konkursach  przyznano nagrody na łączna kwotę 78 000,00 zł.

Celem IV edycja Konkursu "EkoAktywni" było nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego. Konkurs ogłoszony został w następujących kategoriach:

 • organizacja pozarządowa - prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie woj. łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów;
 • osoba fizyczna, w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.

Laureatami w tym Konkursie zostali:

 • Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" ze Stemplewa - nagroda w wysokości 5 000,- zł;
 • Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej - nagroda w wysokości 5 000,- zł;
 • Pan Paweł Nowak - nagroda w wysokości  5 000,- zł;
 • Pan Marcin Marczak - nagroda w wysokości 3 000,- zł;
 • Pan Dariusz Serafiński -  nagroda w wysokości  5 000,- zł.

Celem IV edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach: ekologiczny magister i ekologiczny doktor.

Konkurs ogłoszony został w następujących podkategoriach:

 • nauki ekonomiczno-społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki techniczne,
 • nauki prawnicze.

Laureatami w tym Konkursie zostali:

 • dr Joanna Sołtuniak - nagroda w wysokości 10 000,- zł;
 • dr Michał Kulak - nagroda w wysokości 10 000,- zł;
 • dr Arkadiusz Polewczyk - nagroda w wysokości 10 000,- zł;
 • mgr Marta Radzimierska - nagroda w wysokości  5 000,- zł;
 • mgr Damian Pietrzyk - nagroda w wysokości  5 000,- zł;
 • mgr Filip Grapow - nagroda w wysokości  5 000,- zł;
 • mgr Ewelina Wojciechowska - nagroda w wysokości  5 000,- zł;
 • mgr Agata Olejnik - nagroda w wysokości  5 000,- zł.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.