WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Struktura

Rada Nadzorcza

 • Anna Jakubowska - Przewodnicząca RN, p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych, NFOŚiGW

 • Piotr Maks - Wiceprzewodniczący RN, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Hieronim Andrzejewski - Sekretarz RN, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

 • Wacław Przybylski - Przedstawiciel Samorządu Gospodarczego

 • Michał Ciepłucha - Przedstawiciel organizacji ekologicznych

 • Ryszard Deluga - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 • Ilona Rafalska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zarząd

 • Tomasz Łysek - Prezes Zarządu

 • Andrzej Czapla - Z-ca Prezesa Zarządu

 • Bohdan Cezary Dzierżek - Z-ca Prezesa Zarządu

 • Zbigniew Stasiak - Z-ca Prezesa Zarządu

 • Wiesław Łukomski - Z-ca Prezesa Zarządu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi

 • Krystyna Czechowska - Dyrektor Biura,  Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania
 • Ewa Bernacka - Z-ca Dyrektora Biura, Kierownik Zespołu ds. Analiz i Planowania
 • Dominika Jeżewska - Zajdel - Zastępca Administratora Bezpeiczeństwa Informacji, Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami

Zespoły

 • Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego

Maciej Mróz - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

Małgorzata Skupińska - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Ewa Czarnecka - Kierownik Zespołu

 • Zespół Realizacji Umów

Agnieszka Podstolska - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Promocji

Bartosz Domaszewicz - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych

Jan Sztaudynger - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Analiz i Planowania

Ewa Bernacka - Kierownik Zespolu

 • Zespół ds. Administracji i Zamówień Publicnych

Marzena Świątek - Kierownik Zespołu

 • Zespół Kontroli Zewnętrznej

Joanna Kruk-Olczyk - Kierownik Zespołu

 • Zespół Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kraus - Główny Księgowy

 • Zespół Radców Prawnych

Alina Budner - Kierownik Zespołu

 • Zespół Organizacyjny

Ewa Wilk - Kierownik Zespołu

 • Zespół Systemu Zarządzania

Marzena Ciechulska - Kierownik Zespołu