Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie konkursów na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięto już wszystkie konkursy na dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna w roku 2011 :

„Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez wydawnictwa albumowe"
„Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"
„Wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla szkół" - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"

 

,,Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez wydawnictwa albumowe"

W ramach Konkursu złożono 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania środki. Najwyżej ocenione przez Kolegium Konkursowe zadania, którym przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu przedstawiamy poniżej:

Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Zadania Ilość uzyskanych punktów
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Łodzi Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwie albumowym oraz poprzez wydawnictwo pokazania zagrożeń wynikających z braku poszanowania środowiska naturalnego człowieka 36
Miasto Łódź Publikacja albumu fotograficznego ,,Mocarze czasu - pomnikowe drzewa ziemi łódzkiej" 33
Stowarzyszenie ,,Nasza Galeria" z siedziba w Łodzi Album pn. ,,Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania" 31
Województwo Łódzkie Wydanie albumu ,,Zespół Nadpilicznych parków krajobrazowych":
cz.1 ,,Przedborski Park Krajobrazowy"
cz 2 ,,Sulejowski Park Krajobrazowy"
cz 3 ,,Spalski Park Krajobrazowy"
31

Zarządu Funduszu zwiększył pierwotną pulę środków przeznaczoną na konkurs - łączna wysokość przyznanego dofinansowania w Konkursie wyniosła 146.200,00 zł.

,,Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"

W ramach Konkursu złożono 17 wniosków o przyznanie dofinansowania. Wnioski pozytywnie ocenione, którym przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu przedstawiamy poniżej:

Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Zadania

Ilość uzyskanych punktów

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi

Wykonanie i dystrybucja 200 kompletów zestawów edukacyjnych pn. "Gra edukacyjna - Bioróżnorodność Polski" 48
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi Drzewa Polski - gra w rodzinki 43
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi Ekologiczny pajączek 40
Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych Stowarzyszenie Ekonatura z siedzibą we Wrocławiu Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych w województwie łódzkim poprzez treści miesięcznika "Ekonatura" 39
Stowarzyszenie Teatralno-Filmowe "EIKON" z siedzibą w Łodzi Clean Team - pakiet edukacyjny dla uczniów klas IV-VI wybranych szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. 39
Fundacja Sztuka Na Bruku z siedzibą w Łodzi Parki Krajobrazowe Ziemi Łódzkiej - program edukacyjny dla klas IV-VI szkoły podstawowej województwa łódzkiego 38

Zarządu Funduszu zwiększył pierwotną pulę środków przeznaczoną na konkurs - łączna wysokość przyznanego dofinansowania w Konkursie wyniosła 362.455,00 zł.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom, którzy wzięli udział w Konkursach, a laureatom życzymy udanych realizacji projektów.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.