Przejdź do treści

Rozliczenia

WAŻNA INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz.U. poz. 491),  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi deklaruje pomoc pożyczkobiorcom w postaci zwieszenia spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych ze środków Funduszu na następujących warunkach:

  • na wniosek pożyczkobiorcy, istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy pożyczki obejmującego zmianę harmonogramu spłaty rat pożyczki i odsetek,
  • zawieszenie  spłaty  może dotyczyć do 6 następujących po sobie rat, należnych za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • suma zawieszonych rat powiększy pozostałe raty pożyczki wraz z odsetkami, bez zmiany ostatecznego terminu spłaty całej pożyczki wraz z odsetkami,
  • zgodnych z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,
  • istnienia lub zapewnienia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, na warunkach uwzględniających pomoc udzieloną na podstawie wniosku. 

Z wnioskiem może wystąpić pożyczkobiorca, który nie zalega z zobowiązaniami wobec WFOŚiGW w Łodzi.

W przypadku uwzględnienia wniosku, Fundusz nie będzie pobierał opłaty za sporządzenie aneksu do umowy.

Uchwała nie dotyczy osób fizycznych, które uzyskały pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do pobrania:

 


Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi powinien zapoznań się z Instrukcją rozliczania kosztów zadania w celu:

  • poprawnego przygotowania dokumentów finansowych,
  • wypłaty środków.

Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 16.09.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 03.04.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 19.09.2014 r. do 02.04.2017 r.

Do pobrania:


Wniosek o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW w Łodzi - Edukacja Ekologiczna 2017, 2018 r.

Do pobrania:


Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej dla państwowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów na 2018 r.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych


Tabela opłat i kar umownych:

Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.