Przejdź do treści

Program priorytetowy dotyczący poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji (KAWKA)- NABÓR ZAKOŃCZONY

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa programu: program priorytetowy "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu KAWKA"

Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Okres wdrażania: 2015-2018

Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł - środki WFOŚiGW w Łodzi

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów całkowitych zadania (45% dofinansowani ze środków NFOŚiGW, 20% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

Wykaz gmin miejskich i miejskiej części gmin miejsko-wiejskich kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA spełniających warunki uzyskania dofinansowania tj. miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców, na obszarach których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

  • poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna,
  • poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

Lista miast z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24-godz) oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 w województwie łódzkim w latach 2011-2014 sporządzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się poniżej:

Załączniki

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.