WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
10.07.2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:
93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy:
Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Sudomir-Korzeniowska zamieszkała w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Przeprowadzony test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.